-
Welkom op de website van Psychotherapie Maagdenberg.


Psychotherapie Maagdenberg is een praktijk voor 
persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie.


Psychotherapie Maagdenberg biedt individuele psychotherapie aan volwassenen. 

Dit in hoofdzaak binnen de Specialistische GGZ
behandeling binnen de Basis GGZ is ook mogelijk, behalve voor verzekerden bij CZ/Nationale Nederlanden/OHRA (wegens afspraken met de CZ-groep).

 
Uw behandelaar is Theo Maagdenberg (1955), BIG-geregistreerd psychotherapeut, lid en ook supervisor van de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)*, en lid-specialist van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)*.
 
 
Ik behandel mensen die bijvoorbeeld problemen ondervinden door 
·       een persoonlijkheidsstoornis
·       post traumatische klachten
·       dissociatieve stoornissen
·       levensfaseproblemen
·       burn-out
·       hoogbegaafdheid
 
Wat ik niet bied is behandeling van relatieproblemen, verslavingsproblemen (als hoofddiagnose), eetstoornissen (als hoofddiagnose), behandeling van jeugdigen (<21 jaar), en behandeling van ouderen (65+, in zoverre dat het om geriatrische problematiek zou gaan).


Voor (vergoeding van de) behandeling is een verwijzing van uw huisarts (of behandelend psychiater) noodzakelijk. Ook ben ik wettelijk verplicht uw identiteit te verifiëren, en uw verzekering. Daarom graag bij het eerste contact tevens een identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort) en uw verzekeringspasje meenemen.

(* onderstreepte tekst op deze site is hyperlink naar webpagina)